شیرینی شیدایی|بهارک مقدم

نام رمان:#شیرینی_شیدایی

نویسنده: #بهارک مقدم
ژانر:#عاشقانه#اجتماعی

خلاصه رمان شیرینی شیدایی:

گاهی اوقات ادم شکست می خوره تو زندگی…اما هر شکستی نشونه ی تموم شدن زندگی نیست.نشونه ی نابودشدن آرزو ها نیست.گاهی شکست می خوری و بلند میشی.بلند میشی وقوی تر از گذشته برای زنده بودن می جنگی.برای تمام داشته ها و نداشته هات میجنگی…