آتشی بر پیکر جانم | فائزه حاجی حسینی

نام رمان:#آتشی_بر_پیکر_جانم

نویسنده: فائزه حاجی حسینی

ژانر:#عاشقانه #اجتماعی

خلاصه آتشی بر پیکر جانم:

دانلود رمان آتشی بر پیکر جانم؛ این رمان یکی از پرطرفدار ترین رمان های یک رمان می باشد حسادت و نادانی، آتش می‌شود و بر زندگی دخترکی می‌افتد که بی‌گناه است. گناه او چیست وقتی هیچ شباهتی به خواهر دوقلویش ندارد؟! او سال‌ها با عقده بزرگ دیده شدن رشد می‌کند و این عقده در زندگیش ریشه می‌دواند و قلبش را تَرَک می‌زند.در این میان عشقی سرزده، شعلهمی‌کشد و آتشِ این زندگی را شعله‌ورتر می‌کند

 قسمتی از متن رمان آتشی بر پیکر جانم:

دانلود رمان آتشی بر پیکر جانم؛ سرش را سمت پنجره برگرداند‌ و اشک‌‌‌هایش، صورتش را خیس کردند. دندان‌هایش را روی هم فشار داد و سکوت کرد.
مادر باری دیگر، با عصبانیت فریاد کشید:
-تو چی از نادیا کم داری؟ هان؟! جواب بده.
بغضی گلویش را فشرد و مانع صحبت کردنش شد. خواست از جا برخیزد که مادر مچ دستش

را گرفت و روی صندلی نشاند.
-تو هیچ‌جا نمی‌ری تا بابات بیاد تکلیفت رو مشخص کنه. من نمی‌دونم چطور می‌شه

خواهر دوقلوت معدلش ۱۹/۷۰ می‌یاد، اما تو چهارتا تجدید می‌یاری!
-دیدی که خوندم، خیلیم خوندم اما...
-اگه خوندی پس باید خیلی خنگ باشی که حتی نتونستی ۱۰ بگیری. خاک تو سرت نازنین، خاک تو سرت!
نگاهش را به چشمان نادیا، خواهر دوقلویش دوخت، از این حس غرور آمیخته با ترحم نادیا تنفر داشت.
از اینکه مدام در مقابل او خرد شود و چون زباله بی‌ارزش باشد، بیزار بود. اینبار نادیا ل**ب گشود:
-بس کن مامان، حالا اتفاقیه که افتاده، خودم کمکش می‌کنم که ریاضی و فزیکش قوی‌تر بش…
هنوز حرفش تمام نشده بود که نازنین با صدای بلندی فریاد زد:
-من به کمک کسی نیاز ندارم. هزار بار هم گفتم که از تجربی متنفرم. از همه‌ی درساش، از همه‌ی دکترا متنفرم