اسوه نجابت (جلد دوم رمان پرواز را به خاطر بسپار) | چیکسای

نام_رمان#اسوه_نجابت

نویسنده:#چیکسای

ژانر:#عاشقانه #اجتماعی

خلاصه رمان اسوه نجابت :

دانلود رمان اسوه نجابت:در اولین قسمت رمان خواندیم که امین،سوپر استار سینما،با پیدا کردن دفترچه خاطرات مریم و پی بردن به راز سر به مهر او متحول میشود و برای کمک گرفتن و حلال طلبی از مریم، نزد حاج آقا نیکو سرشت می رود. مریم بر خلاف میل قلبی و به خاطر باز یافتن آبروی از دست رفته اش با توصیه حاج آقا نیکو سرشت به عقد امین در می آید. امینی که عاشق مریم است و میداند هنوز از طرف مریم بخشیده نشده است.

قسمتی از متن رمان اسوه نجابت :

امروز صبح زود با مریم و آیلین به خونه ی مریم رفتیم و با کمک کارگرهایی که شرکت بار بری
فرستاده بود وسایلو بار زدیم. وقتی تخت و کمد آیلینو تو ماشین گذاشتیم، آیلین لب برچید:
– مامانی تخت و کمدمو کجا میبریم؟
مریم دستی به سر آیلین کشید و گفت:
– بابا قول داده یه تخت و کمد نو تر و بهتر واست بخره
آیلین به سمت من دوید:
– بابا، مامانی راست میگه؟
در حالیکه به کارگرها دستور میدادم مواظب وسایل باشن تا ضرب نخوره گفتم:
– آره دخترم! یه تخت و کمد نو و خوشگلتر!
دو ساعتی میشه که تو جاده ایم. مریم زیر پاشو پر کرده از خوراکی و فالسک چای و خرت و
پرتهای دیگه! ماشین باربری از ما خیلی عقب تره. قراره وقتی رسید بابلسر به من خبر بده.

میگم:
– مریم، اینطوری که تو خیلی اذیتی! وسایل رو بده بذارم عقب
– نه فالسک چای آب جوش داره! آیلین اختیارش به دست خودش نیست. میزنه خودشو
میسوزونه، مسافرت زهرمون میشه!
موبایلو برمیدارم تا به حاجی نیکو سرشت زنگ بزنم. این چند روز اونقدر درگیر بودم که اصال یادم
رفت پیش حاجی برم و واسه شناسنامه ی آیلین اقدام کنم. قبل از باز شدن مدرسه ها باید این
کار صورت بگیره. خوش ندارم آیلین با فامیلی غیر از شاهکار در مدرسه ثبت نام بشه. تو روحیه ی
بچه تاثیر میذاره!