به بهشتم برگرد | مینا طبیب زاده

نام رمان: به بهشتم برگرد

نویسنده: مینا طبیب زاده

ژانر:عاشقانه، اجتماعی، هیجانی


خلاصه رمان به بهشتم برگرد:

رمان به بهشتم برگرد،داستان سرنوشت دو نفر که قلبشون بهم گره خورده اما از هم جدا میشن چی میشه اگر بعد از سال ها با یه تجربه تلخ دوباره این دو نفر بهم برسن؟

 

قسمتی از متن رمان به بهشتم برگرد:

انگشتر پر از نگین را از پشت شیشه نشان دادم و پرسیدم:

– اون یکی چطوره؟

امید مسیر اشاره انگشتم را نگاه کرد و سری تکان داد و خواست نظری بدهد که مادرش زودتر از خودش لب باز کرد:

– بنظر من که اصلا خوب نیست

چشم بستم که حرفی که تا نوک زبانم اومده بود را به زبان نیاورم و نگویم ” کسی نظر شما رو نخواست” اما او بی توجه به حالت چهره من حرفش را ادامه داد:

– پر از سنگه پس فردا بخوای بفروشیش نصف قیمتی که خریدی هم ازت نمیخرن

 

دانلود رمان به بهشتم برگرد | مینا طبیب زاده

دستم را مشت کردم تا کنترلم را بدست بگیرم و متعجب از حرفش چشم دراندم و گفتم:

– آخه کی حلقه ازدواجش رو میفروشه که از الان به فکر فروشش هستین مادر جون؟

مادر جون اجباری اخر جمله ام انگار ناسزایی بود که به خودم دادم زنی که از یک صدم ثانیه بعد از خشک شدن مهر عقدم شروع به دخالت و نظردهی در شخصی ترین مسائل زندگی من کرده بود هر لقبی میتوانست داشته باشد بجز مادر.

– تو هنوز جوونی خامی نمیفهمی دو روز دیگه که ببینی بچه ات سر گشنه زمین گذاشته روز سوم حلقه ازدواج که هیچ کلیه ات هم میفروشی.

چند رمان دیگر که شاید بپسندید:دانلودستان

    • تعداد صفحات کتاب : 156 صفحه