توافق شیرین | عاطفه کلهر مرادی

نام_رمان: #توافق_شیرین

نویسنده:#عاطفه_کلهر_مرادی

ژانر: #عاشقانه 

خلاصه رمان توافق شیرین:

دختری از جنس لطافت ….
پسری از جنس غرور …..
بنا به دلایلی زندگیشون بهم پیوند میخوره ….
یک توافق…..
یک توافق اجباری ……
باعث میشه که ….. 

قسمتی از متن رمان توافق شیرین :

 

رفتم توی اتاقم به سمت اینه رفتم تصمیم گرفتم یکم به خودم برسم بعضی اوقات ادم از این تصمیمامیگیره
اول یکم کرم پودرمو زدم وبعد خط چشم نازکی کشیدم ویکم مداد توی چشمام که جلوه ی خاصی به چشمام داد بازدن برق لب کار صورتم تموم شد
موهامو کج ریختم مابقی موهامو بالای سرم بستم بعد از پوشیدن لباسام و برداشتن کیف دستیم از اتاق زدم بیرون کفشامو پوشیدم

و از مامان خداحافظی کردم سوار ماشین شدم اهنگ مورد علاقمو زیاد کردم و به سمت شهربازی رفتم.

رسیدم جلو شهر بازی ماشینمو پارک کردم کیف دستیمو برداشتم و گوشیمو از کیفم بیرون اوردم
زنگ زدم الناز تا یه بوق خورد جواب داد سلام چطوری کجایی چرا نمیای ؟؟
-وای دختر چقد حرف میزنی میزاری منم حرف بزنم من رسیدم کجایی تو ؟
-من جلوی ورودی شهر بازی منتظرم….