جلد دوم عصر روز سی و دوم | آرزو طهماسبی

نام رمان:#عصر_روز_سی_و_دوم #جلد_دوم

نویسنده: آرزو طهماسبی

ژانر:#عاشقانه 

دانلود جلد اول رمان عصر روز سی و دوم

خلاصه رمان عصر روز سی و دوم جلد دوم :

جلد دوم رمان عصر روز سی و دوم،در جلد دوم مشکلات پیش و بعد از ازدواج نوید و سوفیا گفته می‌باشد و رمان فلش بک به گذشته و نحوه رسیدنشان بهم دارد.

 

قسمتی از متن رمان عصر روز سی و دوم جلد دوم :

بلاخره اشکم چکید خم شد و قطره قطره‌اش را بوسید تک تک اجزای صورتم را بوسید هر چه قدر او بیشتر می‌بوسید گریه‌ام بیشتر می‌شد
دستم را به سمت داخل کشید توان حرکت نداشتم برگشت و دستش را زیر پاهایم انداخت بلندم کرد و داخل رفتیم
کاناپه را بزرگ کرد پتوی که همیشه برای مواقعی که فیلم می‌دیدیم آن جا می‌گذاشتم را برداشت و روی هر دویمان انداخت هنوز در آغوشش بودم پیشانی‌ام را بوسید خش دار زمزمه کرد

– موهاتو کوتاه کردی

چیزی نگفتم دستی در موهایم کشید

– بهت میاد لعنتی همه چی بهت میاد

 

 

 

دانلود جلد دوم رمان عصر روز سی و دوم

 

دلم نمی‌خواست باهاش حرف بزنم قهر بودم اما نمی‌توانستم از آغوشش هن بیرون بیایم دلتنگش بودم مدام نوازشم می‌کرد و قربان صدقه‌ام می‌رفت کاری که بسیار از او بعید بود انگار او هم واقعا دلتنگ شده بود

– لیدی سوفی نه نگام می‌کنی نه باهام حرف می‌زنی پس من چجوری رفع دلتنگی کنم

سرم را بیشتر در سینه‌اش فشردم تا نگاهش نکنم آهی کشید و سرم را بغل کرد
تا وقتی که خوابم ببرد فقط نوازشم کرده بود گاهی که متوقف می‌شد تکانی می‌خوردم تا بفهمد هنوز بیدار هستم و او باز ادامه می‌داددانلودستان

    • تعداد صفحات کتاب : 190 صفحه