خاطرات یک خون آشام ۲ (جلد دوم کشمکش) | ال.جی.اسمیت

نام_رمان#خاطرات_یک_خون_آشام_۲

نویسنده:#ال.جی.اسمیت

ژانر:#فانتزی #ترسناک

خلاصه رمان خاطرات یک خون آشام ۲ :

دانلود رمان خاطرات یک خون آشام ۲:داستان دختری به نام النا گیلبرت که عاشق پسری به نام استفان شده است . این پسر که در گذشته های خیلی دور عاشق دختری به نام کاترین بوده که هنوز هم خاطره ی این دختر در ذهنش هست . این دختر به خاطر مریضی اش مجبور شده خون آشام بشه تا نمیره و استفان هم به خاطر کاترین خون آشام میشه .استفان یک برادر به اسم دیمن داره و … الناکه با جاذبه ی بسیاری به سمت استفن کشیده می شود به مرور پی به راز هولناک او می برد که نه تنها زندگی خودش بلکه زندگی اطرافیانش را نیز به شدت تحت شعاع قرار می دهد.داستان پیرامون مشکلاتی است که در اثر نزدیک شدن النا و استفن بهم بوجود می آید و به مرور کلا از کنترل آن ها خارج شده و نیروهای پلید بسیاری را به زندگیشان می کشاند.

قسمتی از متن رمان خاطرات یک خون آشام ۲ :

الینا راهروها را که به طرز عجیبی خالی بودند ، طی کرد . معمولا در مدرسه از هر طرف سلام و احوال پرسی خطاب به خودش را
می شنید . هر کجا که می رفت ” سلام ، الینا ” ای بود که پس از “سلام الینا” ی قبلی شنیده می شد . اما امروز ، نگاه ها ، به طرز
نامحسوسی به سمت دیگری می لغزیدند یا ناگهان چیزی افراد را به شدت مشغول می کرد که لازم بود به او پشت کنند . در
تمام طول روز وضع به همین منوال بود .
دم در کلاس تاریخ اروپا ایستاد . چندین دانش آموز بر سر جاهایشان نشسته بودند و غریبه ای سر تخته سیاه ایستاده بود .
غریبه خودش شبیه دانش آموزان بود . موهای ماسه ای رنگ کمی بلند داشت و اندامش ورزشکاری بود . بر روی تخته نوشته بود “
آلاریک . ک . سالتزمن ” ١۴ زمانی که برگشت الینا متوجه شد که لبخندش هم پسرانه است .
آلاریک ، در حین زمانی که الینا رفت که بنشیند و دانش آموزان دیگر هم وارد کلاس می شدند ، هم چنان لبخند می زد .
استیفن در بین دانش آموزان تازه وارد شده به کلاس بود . وقتی که بر صندلی کناریش می نشست ، نگاهش به الینا برخورد اما با
هم صحبت نکردند . هیچ کس صحبت نمی کرد . کلاس را سکوتی مرگبار فرا گرفته بود …