خالکوبی |دنیا.ا.ص

نام رمان:#خالکوبی

نویسنده: #دنیا.ا.ص
ژانر:#عاشقانه

خلاصه رمان خالکوبی:

ساره در خانواده ایی زندگی میکند که در آن خانم خانه یا همان حج خانم همه کار خانه است . مادر به ساره اصرار میکند خواستگارش را بپذیرد . خواستگاری که فقط برای اینکه ازدواج کرده باشد به خواستگاری ساره آمده بدون هیچ عشقی ، ساره نمیپذیرد و غرّ غرّهای حاج خانم را میشنود. ساره دانشجو و مربی شنا بود و عمه ایی دارد که در جوانی از.همسرش جدا شده و با پدر ساره قهر است ولی ساره و علی ؟(برادر ساره)