رمان داغدیدگان | moon shine

نام_رمان: #داغدیدگان

نویسنده: moon_shine
ژانر: #عاشقانه

خلاصه رمان داغدیدگان:                                                                دانلود رمان داغدیدگان

فروغ وامیرحسین هردو داغ دیده ان ..فروغ پسر یازده ساله وهمسرش رو تو یه تصادف از دست داده وامیرحسین هم مستانه ی نه ساله اش رو …داستان از محبت مادرانه ی فروغ شروع میشه …از اینکه سنگ قبر مستانه ووحید درست درکنار هم هستن وهمین هم باعث اشنایی فروغ وامیرحسین میشه …

 

قسمتی از متن رمان داغدیدگان:

امیر حسین به راحتی به محضر اومد و دفترها را با خونسردی امضا کرد شیوا هم به اجبار تاوان مادر نبودنش را پرداخت و دفتر را

امضا کرد ولی مهریه اش را برنداشت .

چکی را که امیر حسین روی میز گذاشته بود رها کرد و بی خداحافظی از پله های باریک باریک محضر پایین رف…

شاید چند ماه پیش از خدایش بود که امیر حسین طلاقش دهد و با پول مهریه اش خوش بگذراند ،ولی حالا به این نتیجه رسیده بود که خوشبختی را در دست داشته و با حماقت های خودش مثل قطرات آبی که از لابه لای انگشتهایش میچکد و تمام میشود …

خوشبختی اش را حرام کرده است …

شیوا جدا شد و امیر حسین خانه را فروخت  و پیش مادر پیرش نرفت و نفهید که این شیوای رها شده دیگر هیچ شباهتی به شیوای چند ماه قبل ندارد… این شیوا شرمنده بود ،گناهکار بود و بدتر از همه تنها بود .

تنهای تنها شیوا هیچکس را در دنیا نداشت …

همین جا بود که از تنهایی و بی کسی به اجبار دست به دامن دوست های سابقش شد ولی امان از رسم زمانه !

دوستانش چقدر بوقلمون صفت بودند و شیوای احمق نمیدانس …

همه دورش را خالی کردن..و شیوا ماند و یک سوئیت چهل متری که آن هم از صدقه سری ارثیه ی پدری خریده بود …

از نظر مالی مشکل نداشت ..خودش بود و خودش ،با کمک یکی از بستگان دور در یک فروشگاه فروشنده شد و اموراتش را میگذراند…