دانلود رمان حقیقت شوم

نام رمان: حقیقت شوم
ژانر:پلیسی-انتقامی-عاشقانه
نویسنده:محدثه پورزمانی کاربر سایت رمان دانلود

خلاصه:

داستان زندگی یه دختر شر و شیطون و شاده.
همه چیز بر وفق مراد بوده تا زمانی که این دختر ما فارق التحصیل میشه و میره سرکار.
یه نفر با فکر انتقام بهش نزدیک میشه. زندگی خوبشو زیر و رو میکنه.
تهدید میشه. قصد جونشو میکنن.
شب عروسیش دزدیده میشه..
توسط……..

مقدمه:

شاید بشود واقعیات را تا سالهای سال پنهان کرد . شاید آنقدر در دنیای تازه

ساخته شده غرق شوی که حتی یادت برود واقعیتی را مخفی کرده ای.

تو یادت میرود اما زمانه نه.

روزگار همه چیز را محفوظ میکند و روزی؛روزی که انتظار نداری

خوشبختی ات پایان می پذیرد.

محکم باش. با استواری ات پوزخند روزگار را محو کن و نشان بده که

میتوانی با تمام اتفاقات پیش رو زندگی ات مطابق میلت پیش برود.دانلودستان