دانلود رمان یک قدم تا یاد تو

 

نام رمان :یک قدم تا یاد تو
ژانر: عاشقانه-پلیسی-معمایی

نویسنده:سحر مرزبان ۱۹

ویراستار : آیدا

خلاصه رمان یک قدم تا یاد تو:

داستان دردها و غم هاست… 

رازها و معماها… 

دختری از تبار زخم

مسیری که زندگی براش تعیین میکنه

و همراه با خودش میبره

پسری از تبار سنگ و انتقام

مسیری که خودش به زندگیش تحمیل میکنه و…. 

رازهایی برملا میشه که به داستانمون هیجان میبخشه.. 

قسمتی از رمان یک قدم تا یاد تو:

با حس سرگیجه چشمانش را باز کرد سیاهی مطلق بود به چشمانش بیشتر فشار آورد تا بهتر ببیند وهمینطور به مغزش فشار آورد که چیشده؟ تمام حس های پنج گانه اش به کار افتاد صدای شیون و گریه از هرجای خونه به گوش میرسید با دیدن سیاهپوشی خاله اش همه چیز برایش تمام شده به حساب اومد مثل فشنگ از تخت پایین پرید

مثل گنجشک زیر باران مانده میلرزید شاید ازغم… شاید از ترس بی کسی…. با هق و هق به زور به پای خاله اش افتاد تیدا سعی کرد سحر را از پایش جدا کند ولی مگر میتوانست؟ _سحر عزیزم پاشو قربونت برم تیدا هم د ست کمی از حال سحر ندا شت دردانه خواهرش االن زیر خروارها خاک خفته است _خا..له..تو..رو..خدا..ما..ما ن..کو؟ هق هقش دل سنگ را هم آب میکرد _دانلودستان