دلبسته گناه | SEPIDAR*77

نام_رمان: #دلبسته_گناه

نویسنده:#sepidar77

ژانر:#عاشقانه

خلاصه رمان دلبسته گناه :

نمیدانم سیاهی های اطرافم تقاص گناهانم است یا آزمون الهی. اما هرطورکه نگاه میکنم گناهانم به این سیاهی نبوده اند… این درد و این بغض نمیتواند سهم من از این زندگی باشد.

 

 

دانلود رمان دلبسته گناه | SEPIDAR 77

قسمتی از متن رمان دلبسته گناه :

دستی به گوشه ی لبش می کشد: اون شب که اومدم خونتون. با حرف های امید… یبار دیگه واسم زمان تکرار
شد. حس کردم دوباره خر فرض شدم. بازم زیر سوال رفتم و اونجوری بهم ریختم.

اخم می کنم: یعنی هر وقت که شک کنی و بد قضاوت کنی بهم می ریزی و…
به میان حرفم می پرد: من قول می دم از این به بعد زود قضاوت نکنم. من از اون اتفاق خیلی عذاب کشیدم.
هنوزم که هنوز با فکر اون شب از خودم متنفر می شم.

سر به زیر می ندازم و فکر می کنم پس من با یاد آوری آن شب ببین چه حالی پیدا می کنم. وقتی چشم
های مهربانت را آنطور درنده بیاد می اورم ، وقتی گرمی دستهایت را بیاد می اورم ، وقتی که درد های آن
شب را بیاد می اورم، من میمیرم و زنده می شوم. من با هربار مرور آن شب جان می دهم.

: ستاره؟
برای عوض کردن این بحث و به هم زدن این جو سنگین سر بلند می کنم و می گویم: حالا عکسشو داری؟
: شقایق؟
اخم می کنم: مگه جز اون عشق دیگه ای هم هست؟
می خندد: پس چی؟ از اون قضیه چند سال گذشته! دل ماهم که جوون و شاداب!

تمام دردم را پشت خنده ام پنهان می کنم و فکر می کنم، او در هر شرایطی برای من دست نیافتنی است!
برای اولین بار به خود اعتراف می کنم که این حس دوست داشتن ساده نیست ، عادت هم نیست. این خوده
عشق است که با تصورش کنار دیگری….