دنیای بعد از تو | مهسا ولی‌زاده

نام رمان: #دنیای_بعد_از_تو

نویسنده: مهسا_ولی‌_زاده
ژانر: #اجتماعی #عاشقانه

خلاصه رمان دنیای بعد از تو:

آدم و حوا را یادتان هست؟
خوردن سیب و رانده‌شدن از بهشت؟
فقط وقتی متوجه‌ گنـ ـاه‌شان شدند که زمین زیر پایشان سنگ شد.
پس از گنـ ـاه حتی پشیمانی هم نتوانست حوا را به بهشت بازگرداند.
گنـ ـاه را می‌شود رنگ کرد نه پاک!
دنیای بعد از تو روایت‌گر زندگی دختری‌ست که بازیچه‌ی یک اشتباه می‌شود و بدون اینکه خودش بفهمد، در دام عشق می‌افتد؛ عشقی تلخ و ممنوعه که زندگی او را تغییر می‌دهد و قایق سرنوشتش را به سمت اشتباهی از ساحل می‌راند.

بخشی از رمان دنیای بعد از تو:

– داداشی، بده اذیت نکن دیگه!
– من گفتم شما باید تا یک ماه پیاده بری و بیای.
خواستم دوباره اعتراض کنم که صدای امیرحسین بلند شد:
– بیا عزیزم، ولش کن اون رو! بیا سوئیچ ماشین من رو بگیر.
لبخندی زدم و زبانی برای اهورا درآوردم. امیرحسین سوئیچ را سمتم گرفت و ادامه داد:
– تا هروقت می‌خوای پیشت باشه.
سوئیچ را با خوشحالی گرفتم و گفتم:
– وای عاشـقتم داداشی!
لبخند تلخی زد و گفت:
– من بیشتر کوچولو.