دژکوب|مدیا خجسته

نام_رمان: #دژکوب

نویسنده: مدیا_خجسته
ژانر: #عاشقانه  #اجتماعی

خلاصه رمان دژکوب :

بهراد ، مرد زخم دیده ایست که فقط به حرمت یک قسم آتش انتقام را روز به روز در سینه بیشتر و فروزان تر میکند.. سرنوشت او را تا لبه ی پرتگاهی پیش میبرد که در آن سوی آن چیزی جز تاریکی نیست..
بی آنکه بداند این بار تاریکی همان روشنایی صبح زندگی اش بوده که حالا جای به شب داده…

قسمتی از رمان دژکوب :

باز تلفن بازی؟ چیزی نیاز نداری پیارم برات؟ با نگاه چپ بهراد از جا برخاست و همانطور که اشاره هایشاخم های بهراد را هر لحظه بیشتر در هم میکرد از اتاق بیرون رفت. بهراد گوشی را از جیبش بیرون آورد و همانطور که شماره ی شهناز را میگرفت با خنده زمزمه کرد:
عیاشه بدبخت.. فکر کرده همه مثل خودشن! | صدای لوند شهناز که در گوشی پیچید ، بالش زیر سرش را دو تا کرد و رویش دراز کشید.
چه عجب؟! شهناز قهقه بلندی زد و گفت:
نمیتونی تیکه نندازی؟ _نه.. آخه عادت نداری شب که میشه گوشی جواب بدی.. برام جالب بود.
خیلی بی انصافی بهراد.. آب در کوزه و تو تشنه لبان میگردی! | گوشه ی لبش بالا رفت و برای جلوگیری از بالا آوردن ، دستش را روی سینه اش کشید. زنگ نزدم آمار کار شریفت و بگیرم. برا فردا شب همه چی حله دیگه؟ خودت تو این مدت شناختیم. میدونی که کارام أبکی و الکی نیست. همه چی اوکیه . تعداد دقیقشون و همراه اسماشون برام بفرست. همین الان.. او کی؟ او کی بد اخلاق.. تو فقط امر کن.. فعلا.. خواست گوشی را قطع کند که شهناز گفت:
راستی.. یکی هم امشب رسیده دستم.. فکر کنم مال قلاب نسیم بود.. قیافش داد میزنه این کاره ست.. ولی فعلا تو دوره ی جیغ و داده.. اگه اوکی شد اینم بندازم توی لیست؟ بهراد دندان روی هم فشرد و گفت:
همه رو شهناز.. حتی اگه مگس ماده هم توی بساطت هست میخوام! دیگر منتظر جوابی از جانب شهناز نشد و گوشی را قطع کرد.. خدا خدا میکرد زحمت این همه ماه دوندگی و تلاش با زرنگ بازی همچین قورباغه ای به باد نرود! پشت در اتاق ایستاده بود و پیشانی اش را روی زانوهایش گذاشته بود. به آخر دنیا رسیده بود. رهایی از میان این انسان ها غیر ممکن تر از غیر ممکن بود. این را در کمتر از دوازده ساعت فهمیده بود. هر چه بر سرش آمده بود نتیج ی لجبازی و حماقت خودش بود. ولی هنوز که به دلیل سوزانش برای رفتن از خانه فکر میکرد ، با بی عقلی تمام زمزم میکرد” از اونجا زندگی کردن بهتره” ولی هنوز جمله را کامل نکرده بغض میکرد.. دروغ محض بود. هیچ جهنمی بدتر وحشتناک تر از قرار گرفتن میان ده ها دختر آواره و روسپی نبود .. چطور با آن ها هم قماش شده بود؟ زندگی او را به کجاها میکشاند؟ این هم جزئی از حقیقت تلخ زندگی اش بود؟ زانویش که تکان خورد ، سرش را بالا آورد. نگاه دختر به چشم های ملتهب و سرخش چسبید. میدانست شب گذشته دقیقه ای چشم روی هم نگذاشته….دانلودستان

لینک دانلود به دلیل چاپی بودن رمان به دستور کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه حذف شده است.