بر فراز عشق و تاریکی ( جلد دوم رمان مهبد ) | ملیحه کرمی , Mehrad

نام_رمان: #بر_فراز_عشق_و_تاریکی

نویسنده:ملیحه کرمی , Mehrad
ژانر: #عاشقانه #اجتماعی

خلاصه رمان بر فراز عشق و تاریکی:

مدام از اینه نگاهم و با سرش حرفامو میکرد حق با شماست دادش ولی تورم داره بیداد میکنه ملت نون شب ندارن طرف باید کرایه خونه بده بچه ش خرج داره نش لباس میخواد حداقل این تورم رو کم کن

به سیاست علاقه ای ندارم و عمدا سکوت کردم بحث باز نشه

لبنخد زد و گفت: اینجا زندگی میکنی؟ادم فهمیده و مشخصه درد کشیده هستی نگاهمو به بیرون دوختم

من بچه خیابونای همین شهر نیم وجبیم من اگه بخوام شکوه کنم می ری خدا رو شکر میکنی که زندگیت از من بهتر بوده،

پدر من یه عمر برای یکی سر ساختمونش کار کرد اخر از درابست افتاد نه بهش خسارتش رو دادن نه حق درمانش رو خود من

با این وضع جسمی داغون یه بیمه ی خشک و خالی که درست حمایت کنه هم ندارم سیستم حمایتم نمیکنه چون بچه

ی کار بود همه به یه چشم دیگه منرو میبینین اینجا تو ایران نون شب نداشته باشی باید بمیری کسی حمایت نمیکنه خوده

من همین جوری با حمالی و کارگری بالا امدم حالا من خوش شانسم اگخ اونی که منو ساپورت میکرد نبود یا تو خیابون می مردم یا

الان یه گدایی چیزی بودم سری به نشانه تاسف تکون داد

زمونه ی بدی شده پدر پسرشو نمیشناسه هیچکی به داد هیچکس نمیرسه به خونه ارمین رسیده بودم

لطفا این کناراهرجا تونستن نگه دارین ممنون ترمز کردو و کنار ایستاد.

شرمنده وقتت رو گرفتم در حالی که درو باز میکردم گفتم

نه خواهش میکنم این مباحث رو هر جا بری بالاخره سرش باز نمیشه و میشنوی با اجازه خدافظی و درو بستم

نگاهی به ساختمان ۴ طبقه کردم خیلی کوچیک روش نوشته شده بود متین ۸ این ارمین الا مفتکی چه چیزایی گیر میارها از بس

دوست و اشنا داره یادم باشه بپرسم این همه دوس واشنا رو از کجا پیدا کرده یا اصلا این والدین یچه هارو از کجا….دانلودستان