رمان پر | شارلوت مری ماتیسن

نام_رمان: #پر

نویسنده:#شارلوت_مری_ماتیسن

ژانر:#عاشقانه

خلاصه رمان پر :

کتاب «پر» داستان شورانگیز عاشقانه ایست که هیچ نویسنده ای نخواهد توانست صحنه ها، حالات و سطور درخشان آن را تکرار کند. تمایز «پر» از دیگر کتاب های عاشقانه را می توان در جملات و گفتمان های پرمعنا، عمیق و زیبای آن دانست، هرچند تجربه ی نوع متفاوتی از عشق را نیز در این کتاب نباید نادیده گرفت..

قسمتی از متن رمان پر:

من زندگی راحتی داشتم . همسرم زن کد بانویی است و دخترم گریس هم مانند مادرش است. من از زن وبچه ام کاملا
راضی بودم به زندگی ساده خودم عادت کرده بودم . همیشه به عنوان یک وظیفه به زن و بچام عشق می ورزیدم اما نه
با یک احساس قلبی! برای من زیبایی معنی نداشت.

من همیشه مردی با شور و احساس بودم به موسیقی علاقه یزیادی داشتم از اینکه مانند ماشین مجبور به زندگی کردن باشم بیزار بودم . در زندگیم وظیفه و اجبار جای تمام احساساتم را
گرفته بود. دیگر شور زندگی عشق و احساس درونم خشکیده بود انجام وظیفه اجباری جای تمام عشق هایم راگرفته
بود .

زنم در خانه مثل یک ادم اهنی بود گاهی حرف میزد و گاهی میخندید اما بی احساس و سرد. از اینکه مجبور بودم تا
زمان نا معلومی زندگیم را با او سپری کنم ناراضی بودم . هر گز دوست نداشتم تا پایان عمر چنان باشم که بودم
همچنین نمی خواستم به همین شیوه زندگی ادامه دهم !

شاید تا ان شب که بیوه کوترل را ندیده بودم هیچ گاه امکان تجزیه و تحلیل خواهش ها خواسته هایم به دست نیامده
بود. اما ان شب بون اینکه بخواهم همان طور که روی تخت خوابم دراز کشیده بودم ارزوهایم را موشکافی کردم ….