عشق تاریک و روشن| Aram.gh

نام_رمان: #عشق_تاریک_و_روشن

نویسنده: Aram.gh#

ژانر: #عاشقانه 

خلاصه رمان عشق تاریک و روشن:

دختری ۱۶ساله، که از بچگی عاشق پسرخاله‌ی خود می‌شود و الان به‌ خاطر مخالفت خانواده‌های خود مجبور به جدایی می‌شوند و این شروع زندگی تازه‌ی دختر و ورود به راهی جدید می‌شود … 

قسمتی از متن رمان عشق تاریک و روشن:

صدای فائزه نمیاومد. سرم رو تاب دادم. دیدم خانم با یک نیش بازی به خان داداش ما زل زده. من باید بفهمم بین اینا چیه.

ماکانم خیلی زل میزنه به این نخاله.

ماکان: بهتره بریم دیگه تا صدای مهدی و خانمش درنیومده.
اومدیم بریم که با صدایی ایستادم.
– خانم، حساب میز شمارهی ۷ .
نه! امکان نداشت! این اینجا چیکار میکرد؟ چرا بعد از این همه مدت الان امشب؟
وایی خدا! دیدم ماکان زیر بغلم رو گرفت و نذاشت سرم رو برگردونم. زیر گوشم
گفت:
– برنگرد! سرت رو برنگردون! برو آجی جونم! خواهش میکنم!
فائزه با التماس نگاهم میکرد که برنگردم. خودم رو نباختم و به حرف عقلم گوش
دادم و از رستوران زدم بیرون. مهدی اومد نزدیک وگفت…