فرشته ای از تاریکی |مریم ارشدی نژاد

نام رمان:#فرشته_ای_از_تاریکی

نویسنده: #مریم_ارشدی_نژاد
ژانر:#عاشقانه #معمایی

خلاصه رمان فرشته ای از تاریکی:

تانیا، دختر عجیبی که به‌تازگی برای موضوعی به تهران اومده، بعد از دیدن هومان و زیر نظر

گرفتنش، کم‌کم وابسته و دلبسته‌اش میشه و حالا تازه مشکل اصلی پیدا میشه؛ اینکه به

حرف دلش گوش کنه یا به‌خاطر کارها و مسئولیت‌هاش بی‌خیال دلش شه….

قسمتی از رمان فرشته ای از تاریکی:

عصبی بودم یا ناراحت نمی‌دونم، فقط می‌دونم یه مرگم بود که انقدر تند می‌روندم. دوست داشتم

هرچه سریع‌تر به اون خراب‌شده برسم.

دیشب دوباره با هدا بحثم شد. خواهر عزیزم نگران تنهابودن من و بی‌مادربودن دخترکم هست و اصرار

داره زن بگیرم؛ ولی من ترجیح میدم با کارم زندگی کنم تا با دختری که… دیگه این حرف‌ها فایده‌‌ای ن

داشت و باعث تغییر چیزی نمی‌شد.