ماه پیشونی |هستی اسکای

نام_رمان#ماه_پیشونی

نویسنده:#هستی_اسکای

ژانر:#عاشقانه 

خلاصه رمان ماه پیشونی :

ایران ابطحی در گذشته قربانی تجاوز بود. حالا ایران با تلاش خودش تونسته به موقعیت اجتماعی بالایی دست پیدا کنه. به سختی گذشته تلخش و فراموش کنه. با ورود جاوید نواب به زندگیش دوباره جرات تکیه کردن به مردی و پیدا می کنه. جاوید نواب که مردی با اخلاق خاص خودش از گذشته تلخ ایران چیزی نمیدونه. ولی اتفاق های باعث میشه گذشته ایران مخفی باقی نمونه.

 

قسمتی از متن رمان ماه پیشونی :

تصمیم خودش گرفته بود ماه پیشونی اش و می خواست. از وقتی اسم خاستگار و شنیده بود تردیدش و کنار گذاشته
بود. فکر اینکه ماه پیشونیش و کنار مرد دیگه ببینه روانیش می کرد. تصمیم خود ش و گرفته بود که ماه پیشونیش
و بیار وسط زندگیش ، پس کمی بالا و پایین کرد هورمن هاش و وابسته کردنش به خودش انقدر ها هم بد به نظر نمی
اومد.بلند نبود حرف بزنه صبح جانش بالا اومد بود تا همون چند کلمه رو گفته بود آخر هنرش گفتن جمله ازت خوشم
میاد بود.

جمله ی پیدا نکرده بود که احساسات قلمبه شده این سیزده ساله اش و داخلش بگنجونه. بلد نبود با شعر و
حرف های عاشقانه دل زنی و بدست بیاره. ولی در عوض تو عمل خوب بلد بود چه جوری ناز یه زن بخره. نمی
دونست این ویژگی ارثی بود یا نه ؟ فقط می دونست به هر قیمتی شده ماه پیشونیش و می خواست.

تایپ کرد : “میام دنبالت عزیزم “
یاد حرف های عموش افتاد. حق داشت به عموش حق می داد ولی قلبش دیگه تحمل دوری نداشت. سیزده سال
گذشته بود از اون روز ها انقدر ایران و می خواست که گذشت رو پای ایران ننویسه….