مستاصل | یگانه اولادی

نام رمان:#مستاصل

نویسنده: یگانه اولادی

ژانر:#عاشقانه #تراژدی #اجتماعی

خلاصه رمان مستاصل :

رمان مستاصل،مستاصل روایت زندگی تلخ زنیست مطلقه که به همراه دخترش زندگی میکند و برای گذراندن امور اقتصادی زندگیش مجبور میشود دست به کاری بزند که با اخلاقیاتش جور در نمی آید…

قسمتی از متن رمان مستاصل :

سرمای هوا به صورتش سیلی میزد. چادرش را زیر گلو سفت تر گرفت و به سوزش گونه و بینیش توجهی نکرد. دیگر روی پا ایستادن برایش مقدور نبود… پنگوئن وار کمی قدم رو کرد و برای تک و توک ماشین های گذرا دست تکان داد… 

هیچکس حاضر نبود در چهار و نیم غروب زمستانی او را سوار کند… بغض داشت؛ نه از درد! نه از ورم پاهایش! نه از گودی کمرش که انگار یکی از مهره هایش با بقیه فاصله داشت! و نه از نبضی که در دلش پر شتاب میزد… بغضش از این همه غریبیش بود…

ازینکه انگار خدا هم او را فراموش کرده بود… 

در همین فکر ها بود که ماشینی جلوی پایش ترمز کرد. سوادش به اینکه این مدل را تشخیص دهد نمیرسد ولی عقلش میگفت ماشین گرانیست! یک قدم به عقب بر میدارد و حجم حبس شده ی نفسش را بیرون میدهد و رویش را برمیگرداند…

شیشه ی سمت راننده پایین میاید: حاج خانوم؟ من مسیرم مستقیمه… اگه شمام مستقیم میرین سوار شین تا ایستگاه اتوبوس میرسونمتون…

 

دانلود رمان مستاصل | یگانه اولادی

 

 دانلودستان

لینک دانلود به درخواست نویسنده حذف شد.