میگل جلد دوم | mis_samira

نام_رمان: #میگل 

نویسنده:mis_samira#

ژانر:#عاشقانه 

خلاصه رمان میگل جلد دوم :

ادامه داستان می گل قسمت اوله.عشق می گل و شهروز به دلیل تحولی که تو زندگی می گل یعنی ورود به دانشگاه بوجود میاد دستخوش تغییرات و متزلزل شدن روابطشون میشه!!!…..

 

قسمتی از متن رمان میگل جلد دوم :

می گل متعجبانه به سمت در ورودی رفت..در و باز کرد و منتظرشد تا ببینه کی میاد بالا؟با باز شدن در اسانسور و دیدن سبد گل بزرگ گل از گل می گل شکفت… -واااای…خدا..چه خوشگله!!! مرد به می گل که یه شلوار با یه پیراهن حریر گشاد تنش بود رو کرد و گفت:خانوم می گل؟ حالا شهروز هم با لبخند و دست به سینه پشت سرش ایستاده بود.

می گل:بله!خودم هستم -این گل رو….. به کاغذی که تو دستش بود نگاهی کرد و گفت:اقای آراد فرستادن…این جعبه رو هم گفتن برسونم دستتون! شهروز دستهاش اویزون شد..همون موقع باز زنگ در به صدا در اومد….مرد رفته بود و شهروز به اف اف و می گل به سبد بزرگ گل نگاه میکرد!

با بلند شدن صدای دوباره زنگ شهروز به سمت اف اف رفت و گفت:بله؟گل رو اوردم اقای تقوایی! -میخوام نیاری ۱۰۰ سال سیاه!!!!الان وقت گل اوردنه؟ اف اف رو گذاشت..می گل مات و مبهوت نگاهش بین گل و شهروز در چرخش بود..منتظر عکس العمل بعدی شهروز بود..اما شهروز بدون هیچ حرفی رفت و نشست روی کاناپه…دلش میخواست هر چی تو دلش هست و با داد و هوار سر می گل خالی کنه..از خیانت بدش میومد..متنفر بود…حالا عزیز ترین دختر توی زندگیش داشت…سرش و تکون داد..حتی نخواست فکر کنه می گل داره خیانت میکنه .

صدای می گل به خودش اوردتش -شهروز…شهروز… -چیه؟

این گل و کی سفارش داده؟!؟