نمی‌خوام عشق تورو|شیدا سجادی

نام رمان: #نمی‌خوام_عشق_تورو

نویسنده: #شیدا_سجادی
ژانر: #عاشقانه

خلاصه رمان نمی‌خوام عشق تورو:

هنوز هم با یاد اونشب کذایی بدنم درد میگرفت و باز هم همان حس نفرت..نفرت از تمام مرد های دنیا…
دستامو بردم سمت چشمهام..اشکهام رو پاک کردم..باید امشب تمام این گذشته نحس رو دور میریختم..گذشته ای که بخاطرش تمام خاستگار هایی که شاید مرد های خوبی بودن رو رد کرده بودم..فقط بخاطر اینکه میترسیدم..میترسیدم از شبی که بهم نزدیک بشن و بفهمن من چه گذشته نحسی داشتم…
گذشته ای که کابوس هر شبم بود..کابوس هایی که تا سر حد مرگ نفسم رو میگرفت..اونقدر دردناک بود که من شب ها حتی نمیتونستم بخوابم..
اه بسه آنا بسه
بسه این همه یادآوری..
باید تمومش کنی..باید ازشون بگذری.دانلودستان