هوای تو |بیتا میرانی

نام رمان:#هوای_تو

نویسنده: #بیتا_میرانی
ژانر:#عاشقانه#پلیسی#هیجانی#جنایی

خلاصه رمان هوای تو:                                                          دانلود رمان هوای تو

 یک دختر شکست خورده که در اثر یک اشتباه در سن پانزده سالگی دچار شک عصبی می‌شود و همیشه قرص مصرف می‌‌کند تا در اثر یک اتفاق به راهی کشیده می‌شه که…یک پسر زخم خورده اما سخت مانند سنگ از جنس مونث متنفر است مغرور است و جدی خنده بر لبانش نقش ندارد فردی که برای انتقام وارد ماجرا می‌شود در راهی دشوار و پرماجرا…

قسمتی از متن رمان هوای تو:

عاشق برفم! داره برف می‌اد. تو بالکن خونه ایستاده بودم و داشتم هوا رو استشمام می‌کردم. برفا آروم آروم رو سرم می‌نشستن مردمی‌که از مغازه‌ها برای دورهمی‌های زمستون آجیل و تخمه می‌خریدن چقدر شاد بودن. آهی کشیدم. ساعت ۱۲شب مامانم صداش بلند شد. قربونش برم خیلی مهربون و ساده‌ست صدام زد: اسناد… اسناد… دختر بیا تو، سرما می‌خوری.

_چی کار کنم
_ دیروقته بیا بخواب، فردا مدرسه داری.
یا صدای نسبتا بلندی گفتم:
_اومدم مامان خوشگلم اومدم.

رو تختم دراز کشیدم. فکرم رفت سمت بدبختیامون. پدرم کارگر وضع‌مون خوبه خدا رو شکر؛ ولی بابام همیشه فرزند پسر دوست داشت. مامانم از وقتی من به دنیا اومدم مریض شد. پدرم همیشه می‌گه تو باعث و بانی این مریضی هستی.

بابام چقدر عذابم می‌ده ولی هرچی باشه پدرمه، دوستش دارم. ۱۵سلامه دبیرستانی هستم رشته‌م هنره، تئاتر و بازیگری. چقدر دوست دارم بازیگر بشم. اسمم اسناده برادرم ۲۰سالشه. علاف بابام انقدر ننر و نازنازی تربیتش کرده تا یه سوزن بره انگشتش ساعت ها مثل بچه مدرسه‌ای‌ها گریه می‌‌کنه ولی روزگار بد تا کرد، بد. من باسختی به دنیا اومدم با سختی بزرگ شدم تااینکه…

زمان حال
وای صدای نحس این مرد دوباره بلند شد نمی‌دونم چی از جونم می‌خواد دفترم رو بستم رفتم تو حال گفتم: چیه صداتو انداختی پس کلت. باخشم اومد سمتم وای دوباره م…ت کرده خدا چی کار کنم دررفتم تو اتاقم دروسریع قفل کردم پشتش خزیدم و شروع کردم….دانلودستان