پیله ات را بگشا ( جلد دوم قتل سپندیار )| moon_shine

نام_رمان: #پیله_ات_را_بگشا

نویسنده:moon_shine#

ژانر:#عاشقانه 

خلاصه رمان پیله ات را بگشا :

در جلد اول خواندیم که لی لی فر خون بس قتل سپندیار عروس سهراب میشه ..مردی که لی لی فر عاشقش بوده اما…باتمام فراز و نشیبها حالا درجلد دوم در ادامه میخوانیم که زندگی لی لی فر و سهراب دچارتغییرات بزرگی میشه..
پایان خوش.

 

قسمتی از متن رمان پیله ات را بگشا :

پادنا رو بغل میکنم و میبوسم..
-خوبی عزیزم؟
-مرسی تو خوبی؟
عجبی دلت اومد این چهار قدم رو راه بیای تا خونه ما….
یه نگاه به گونه های برجستش میکنم…چقدر دلم براش تنگ شده بود .. گونه اش رو میبوسم….
وای پادنا تا همین یه ساعت پیش مهمان داشتیم…
پادنا میخنده ..
-بسه بابا این همه غرنزن… بیا بریم تو خونه یه ساعته تو حیاط وایستادی غر غرمیکنی..
نگاهم رو به دور تا دور خونه میندازم …
-مامانت اینا خونه نیستن؟
-نه رفتن بیرون .. یکم خرید داشتن….
روی مبل میشینم….پادنا با شیطنت نگام میکنه…
-حالامن باید ازت پذیرای کنم؟
چپ چپ نگاش میکنم…
-یعنی نمیخوای پذیرایی کنی؟من ظهر ناهار نخوردم که بیام اینجا دلی از عزا در بیارم….
چشماش رو گرد میکنه….
-چی؟ چه خبره آخه …. اصلا ما آجیل نخریدم… گرون بود قرار شد تخمه آفتاب گردون بدیم….
با شیطنت اخم میکنم….
-خو زودتر میگفتی من این همه راه نمی اومدم…
یه مشت به بازوم میزنه
-خجالت بکش لی لی..
بلند میخندم….
-خو راست میگم…. من آجیل میخوام پادی..
پادنا بلند میشه ..
-الان میارم شکمو..
من موندم تو این همه میخوری باز شکمت چسبیده به کمرت…
شالم رو از سرم در میارم..
حســــــــــــود …

جلد دوم رمان قتل سپندیار 



دانلودستان

لینک ها به درخواست نویسنده حذف شد.