چلچراغ | بهاره غفرانی و شکوفه شهبال

نام رمان: چلچراغ

نویسنده: بهاره غفرانی و شکوفه شهبال

ژانر:عاشقانه


خلاصه رمان چلچراغ:

رمان چلچراغ،داستان دو راوی داره؛ شیرین و فرانک

روایت شیرین مربوط به زمان حاله
شیرین از میون نوه‌های حاجی راستی موفق می‌شه مدیریت شرکت لوسترسازی چلچراغ رو به عهده بگیره و با کمک دوستش ایلیا برندشون رو جهانی کنه. از طرفی با ژوبین دانش آشنا می‌شه؛ ژوبینی که رقیب کاری اونه و به شدت با هم رقابت دارن و این بین چیزهایی رو می فهمه که…

روایت فرانک به زمان‌های گذشته و البته نه چندان دور برمی‌گرده . فرانک دختر حاج آقا راستیه و خانواده بسته و سنتی‌ای که داره، باعث می‌شه تحت فشار قرار بگیره. در این بین به استاد جذاب و مغرورش حسام مشکات علاقه‌مند می‌شه و…

مقدمه رمان چلچراغ:

ﺟرﻣﯽ ﮐﮫ ﮐرد ھﺎم، « دل دادن ﺑﮫ ﺗﻣﺎم ﻧﻔس ھﺎﯾت ﺑود .. ﮐﮫ وﻗﺗﯽ اﺳﻣم را ﺻدا ﻣﯽ زد ی، ﺑﮭﺎر ﻣ ﯽ ﺷدم ﻗﻧد ﯾل ﻣﯽ ﺷﮑﺳﺗم و ﻣردھﺎم زﻧده ﻣﯽ ﺷد . ﺣﺎل ﮐﮫ رﻓﺗﮫ ای ﺗﺎوان ﮔﻧﺎه ﮐردهو ﻧﮑردھﺎم را ﭘس ﻣﯽ دھم زﻣﺳﺗﺎﻧم؛ ﭘر از ﮔل ھﺎ ی ﭘژﻣرده روﺣم و ﺗ ﻧﯽ ﻣﻧﺟﻣد از ﻧﺑودﻧت !»

(ﺑﮭﺎره ﻏﻔراﻧﯽ)

دانلود رمان چلچراغ | بهاره غفرانی و شکوفه شهبال

 

چند رمان دیگر که شاید بپسندید:دانلودستان

    • تعداد صفحات کتاب : 204 صفحه